Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวโครงการนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 11 เดือนเมษายน 2553

ครั้งที่ 11 เดือนเมษายน 2553

ครั้งที่ 11 เดือนเมษายน 2553
โครงการนวัตกรรมข้าราชการไทยพันธุ์ใหม่ ครั้งนี้ สนร. ภูมิใจเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่นด้าน Computer Science ของคุณมนัสชัย คุณาเศรษฐ หรือน้องต๊อป นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ University of Southern California โดยผลงานภาพประกอบงานวิจัยของน้องต๊อป เรื่อง Aluminum superatoms may split water ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Science News ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2553 วารสาร Science News นี้นับเป็นวารสารที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นที่นิยมอย่างมากวารสารหนึ่ง

กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ ก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลัง ขอให้น้องๆ ทุกคนมีความสุข คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังที่หวังนะคะ น้องๆ บางคนที่พักอาศัยอยู่ใกล้วัดไทย ก็อาจได้มีโอกาสไปทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ แต่สำหรับน้องๆ คนใดที่ไม่มีโอกาส ไม่เป็นไรนะคะ เอาไว้รอรวบยอดกลับไปทำบุญที่ประเทศไทยก็แล้วกัน

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการที่ก้าวไกลมาก รวมถึงได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์แทบจะทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยด้านเคมี ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา โดยเร็วๆ นี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณ และออกแบบงานก่อนทำการทดลองจริง เนื่องจากในการทดลองจริงบางอย่าง อาจมีข้อจำกัดด้านเครื่องไม้เครื่องมือ เงินลงทุน หรือขีดจำกัดทางเทคโนโลยี และผลที่ได้จากการใช้คอมพิวเตอร์นั้น มีความแม่นยำสูง ไม่เว้นแม้แต่การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนานาโนเทคโนโลยีโดยใช้ออกแบบโมเลกุลต่างๆ เพื่อช่วยให้มองเห็นโครงสร้างโมเลกุลในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งจะทำให้สามารถนำเสนอผลงานออกมาให้ชัดเจนขึ้น

เกริ่นมาขนาดนี้ น้องๆ คงพอจะเดาได้แล้วสิคะว่าพระเอกของเราวันนี้ เห็นจะไม่พ้นผู้เกี่ยวข้องกับงานออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์แน่นอน โครงการนวัตกรรมข้าราชการไทยพันธุ์ใหม่ ครั้งนี้ สนร. ภูมิใจเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่นด้าน Computer Science ของคุณมนัสชัย คุณาเศรษฐ หรือน้องต๊อป นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ University of Southern California โดยผลงานภาพประกอบงานวิจัยของน้องต๊อป เรื่อง Aluminum superatoms may split water ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Science News ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2553 วารสาร Science News นี้นับเป็นวารสารที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นที่นิยมอย่างมากวารสารหนึ่ง

เป็นอย่างไรบ้างคะ น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคะ สนร. ก็ไม่รอช้าที่จะนำบทสัมภาษณ์ของน้องต๊อปมาให้เพื่อนๆร่วมรับชมและรับฟังกันนะคะ

1. ก่อนอื่นน้องต๊อปช่วยเล่าประวัติส่วนตัวคร่าวๆ ให้เพื่อนฟังหน่อย รวมถึงอะไรเป็นสาเหตุให้สนใจเรียนทางด้าน Computer Science โดยเฉพาะด้าน Molecular Simulation/Molecular Design ค่ะ

ผมเป็นลูกคนที่สองจากทั้งหมดสามคน คุณพ่อคุณแม่ (มนูญ-เปรมใจ คุณาเศรษฐ)รับราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเล็กๆประจำอำเภอในจังหวัดอุดรธานี ช่วง ม.ต้นเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.ปลายเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น(มอดินแดง) และเข้าเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนจะได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์จัดสรรให้กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติมาศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์ระดับโทและเอก ในด้าน Molecular Simulation/Molecular Design ปัจจุบันผมจบการศึกษาระดับป.โทที่ University of Southern California ในสาขา Computer Science ด้าน High Performance Computing and Simulation และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกอยู่ที่เดิมในสาขา Computer Science ครับ

ตัวผมเองมีความสนใจและชื่นชอบคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับ โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งตรงกับการเรียนในสาขา Molecular Simulation ที่เป็นเหมือนการรวมมิตรระหว่าง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เข้ากับ คอมพิวเตอร์ ผมมีความสุขและชอบมากกับการเรียนในสาขานี้ เหมือนเป็นการเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของผมเลยครับ

2. ผลงานภาพประกอบงานวิจัยของน้องต๊อป เรื่อง Aluminum superatoms may split water ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Science News ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2553 อยากให้น้องต๊อปช่วยเล่ารายละเอียดผลงานชิ้นนี้ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ

แหล่งพลังงานจากก๊าซไฮโดรเจนถูกคาดหวังว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านพลังงานของโลกในอนาคต เนื่องจากไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาด แหล่งพลังงานไฮโดรเจนมีมากในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในน้ำซึ่งมีอยู่ทุกแห่งบนโลก ทว่าการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำนั้นไม่สามารถกระทำได้โดยง่าย วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้คือ การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำโดยใช้อนุภาคของโลหะ แต่การผลิตไฮโดรเจนด้วยอนุภาคโลหะโดยทั่วไป อนุภาคโลหะมักจะมีขนาดใหญ่ ส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกริยามักจะเกิดขึ้นช้าและไม่เพียงพอในการนำไปใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม แต่หากอาศัยคุณสมบัติของอนุภาคระดับนาโนซึ่งมักจะมีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกับอนุภาคเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้ว อาจจะสามารถใช้อนุภาคของโลหะขนาดนาโนเป็นตัวเร่งปฏิกริยาในการผลิตไฮโดรเจนได้ อนุภาคระดับนาโนประเภทหนึ่งที่ถูกเรียกว่า “ซุปเปอร์อะตอม” มีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการ ตัวอย่างเช่น ซุปเปอร์อะตอมของธาตุ Aluminum(Al) ที่ประกอบไปด้วยธาตุ Aluminum จำนวน 12 และ 17 อะตอม (Al12, Al17) ซึ่ง anion ของซุปเปอร์อะตอมสองขนาดนี้ กลับแสดงคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกับธาตุฮาโลเจน และเกิดปฏิกริยากับน้ำเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเกิด oxidization ได้ยาก ซึ่งทำให้ซุปเปอร์อะตอมนำกลับมาใช้ผลิตไฮโดรเจนได้ใหม่เป็นวัฏจักร ทั้งนี้ความเข้าใจทางทฤษฏีของการผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีนี้ยังไม่มีข้อสรุปเป็นที่แน่ชัด งานวิจัยชิ้นนี้มีขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการทางเคมีของการผลิตไฮโดรเจนในระดับอนุภาคของซุปเปอร์อะตอม Al17 ในน้ำ โดยใช้แบบจำลองทางควอนตัมและพลศาสตร์ของโมเลกุล (ab initio Molecular Dynamics Simulation) โดยประมวลผลบนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรเซสเซอร์รวมทั้งหมดมากกว่า 1,000 โปรเซสเซอร์ เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ จากการทดลองพบว่า ซุปเปอร์อะตอมของ Al17 หนึ่งกลุ่มสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ 3 โมเลกุลภายในเวลา 6 picoseconds ทั้งนี้ผลการทดลองนี้ยังสนับสนุนว่า ซุปเปอร์อะตอมของ Al17 สามารถผลิตไฮโดรเจนได้หลายครั้งโดยที่ไม่เกิด oxidized เสียก่อน ความเสถียรของซุปเปอร์อะตอม Al17 มาจากรูปทรงที่สมมาตรของโครงสร้างซุปเปอร์อะตอมตัวนี้นี่เอง ผลการทดลองจากงานวิจัยนี้ช่วยให้คำตอบว่าซุปเปอร์อะตอมของ Al อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาพลังงานและมลภาวะ ที่กำลังเป็นปัญหาหลักของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้ครับ ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ตีพิมพ์ไปแล้วใน Physical Review Letters ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2010 ซึ่งปัจจุบันทีมของผมยังมีการศึกษาและขยายผลงานวิจัยนี้ต่อไปครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะอ่านบทความนี้บน Science News สามารถดูได้ที่http://www.sciencenews.org/view/generic/id/56911/title/Aluminum_superatoms_may_split_water

3. เนื่องจากผลงานนี้เป็นผลงานร่วมระหว่างน้องต๊อปและเพื่อนๆ ไม่ทราบว่าแบ่งงานกันทำอย่างไรคะ

งานวิจัยชิ้นนี้ประกอบด้วยทีมนักวิจัยหลายคนครับ ประกอบด้วย โปรเฟสเซอร์สี่ท่าน Postdoc สองคน นักเรียนป.เอก สาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์สาขาละคน และผมเองในสาขา Computer Science รวมทั้งหมดเป็น 9 คนครับ ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้ทั้งทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเวลาในการประมวลผลนานมาก หน้าที่หลักของผมในทีมนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมจำลองผลให้ทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทีมวิจัยเป็นอย่างมากครับ นอกจากนี้แล้ว ผมยังได้รับผิดชอบในการสร้างภาพผลลัพธ์ (Visualization) ของขั้นตอนการผลิตไฮโดรเจนจาก Aluminum ซุปเปอร์อะตอม ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ประกอบงานวิจัยร่วมกับบทความในเว็บไซต์ Science News ด้วยครับ

4. ทราบว่านอกจากผลงานชิ้นนี้แล้วยังมีผลงานโปสเตอร์ของน้องต๊อปที่ได้รับรางวัล Best Technical Strength Award ในโครงการประกวดโปสเตอร์ของภาควิชา ที่มหาวิทยาลัยด้วย ช่วยเล่าที่มาที่ไปของผลงานนี้ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ

ภาควิชา Computer Science ของ University of Southern California ได้จัดงานนิทรรศการแสดงโปสเตอร์ของงานวิจัยในระดับปริญญาโทและเอกขึ้นประจำปีครับ ซึ่งผมและเพื่อนอีกสามคนได้แก่ Liu Peng, Hikmet Dursun, และ Weiqiang Wang ภายใต้การดูแลของ Professors Rajiv Kalia, Aiichiro Nakano, Priya Vashishta ได้ส่งโปสเตอร์ผลงานวิจัยในปี 2009 เข้าร่วมสองชิ้น ในหัวข้อ “A Multilevel Parallelization Framework for High-Order Stencil Computations” และ “Accelerating Molecular Dynamics Simulations on Many-core Architecture” ซึ่งผลงานชิ้นหลังนี้เกี่ยวกับเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพของ Molecular Dynamics Simulation บนสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ใหม่ของจีนที่ชื่อ Godson-T ที่คาดว่าจะวางตลาดในปลายปีนี้ ซึ่งโปสเตอร์ชิ้นนี้ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการของภาควิชาให้เป็น 1 ใน 3 โปสเตอร์ที่เป็น Best Technical Strength โดยคัดเลือกจากทั้งหมด 78 โปสเตอร์ที่ส่งเข้าร่วมในงานแสดงครับ เพื่อนๆคนใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโปสเตอร์ของผมได้ที่ http://www.cs.usc.edu/researchreview2010/posters.html

5. น้องต๊อปมองว่าแนวโน้มของ Molecular Design ในประเทศไทย เป็นอย่างไรบ้างคะ และคิดว่าความรู้จากที่ได้เรียนมาในสหรัฐอเมริกาจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษาและกลับไปทำงานได้อย่างไร

Molecular Simulation และ Design นั้นเป็นที่สนใจของนักวิจัยในหลายๆสาขา เท่าที่ผมทราบมานะครับ ในประเทศไทยของเราก็ได้มีการศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นในหลายๆสถาบัน อาทิเช่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ประโยชน์ของ Molecular Simulation นี้ พูดได้ว่า ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของวัสดุศาสตร์ พลังงานทดแทน ไปจนถึง นาโนเทคโนโลยีเลยครับ แต่ในความคิดของผม งานที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเรามากที่สุดน่าจะเป็นในด้านการออกแบบยารักษาโรค โดยใช้ simulation ในการวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของยาเบื้องต้นก่อนที่จะผลิตออกมาจริงๆ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทั้งเวลาและงบประมาณได้มากทีเดียวครับ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่สำคัญของงานด้าน Simulation ที่ผ่านมาคือระบบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีต้นทุนสูงมาก แต่ปัจจุบันต้นทุนเหล่านี้ถูกลงมากครับถ้าเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อน อีกทั้งปัจจุบันยังมีการประยุกต์ใช้ Graphics Processing Unit (GPU) ในการประมวลผลทั่วไป (GPGPU) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์เพียงไม่กี่เครื่องมีความสามารถในการประมวลผลสูงมาก แต่การที่จะใช้ประโยชน์จาก GPGPU ให้เต็มที่นั้น ต้องอาศัยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์มากพอสมควรทีเดียวครับ ซึ่งในจุดนี้เอง ผมก็คาดหวังว่า จะสามารถนำเทคนิคและประสบการณ์ที่ได้รับในอเมริกามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง โปรแกรมทางด้านวิทยาศาสตร์ของงานวิจัยในประเทศไทยให้สามารถดึงประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆให้ได้มากที่สุดครับ

6. ในเร็วๆ นี้จะมีโครงการไปเสนอผลงานที่ไหนไหมคะ

เร็วๆนี้ผมคาดว่าจะได้เดินทางไปสองที่ครับ ที่แรกคือไปฝึกงานที่ Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ณ มลรัฐ California ในช่วงเดือน มิ.ย. ถึง ส.ค. 2010 นี้ครับ ซึ่ง LLNL แห่งนี้ มีเครื่อง BlueGene/L ซึ่งเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกในปี 2005-2006 เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับผมครับที่จะได้มีโอกาสไปพัฒนาโปรแกรม Molecular Dynamics Simulation บน BlueGene/L และนำประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในงานวิจัยต่อไปครับ

ส่วนที่ๆสอง ในช่วงวันที่ 12-15 ก.ค. 2010 ผมจะมีโอกาสไปนำเสนอเปเปอร์ที่ The International Conference on Scientific Computing ในงาน The 2010 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing ที่เมือง Las Vegas มลรัฐ Nevada ครับ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นของผมเองในหัวข้อ “Performance Modeling, Analysis, and Optimization of Cell-List Based Molecular Dynamics” ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบและวิเคราะห์สมการที่ใช้ในการทำนายสมรรถนะของ Molecular Dynamics Simulation โดยอาศัยการเลือกขนาด Linked-list Cells ให้เหมาะสมกับปริมาณของงานประมวลผลที่มีผลลัพธ์ที่ได้นำมาปรับค่าตัวแปรบางตัวให้สอดคล้องตามผลที่ได้จากการทำนาย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม Molecular Dynamics Simulation ให้ทำงานได้เร็วขึ้น 1.5 เท่าครับ

7. อยากให้น้องต๊อปช่วยแนะนำหลักสูตร Computer Science and Engineering ที่ University of Southern California ว่ามีลักษณะการเรียนการสอนเป็นอย่างไร แตกต่างจากที่มหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร และมีคำแนะนำ และข้อคิดเห็น อะไรบ้างสำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเข้าเรียนสาขานี้ที่ University of Southern California คะ

ในด้านวิชาการ ระดับปริญญาโทและเอกสาขา Computer Science ของ University of Southern California มีสาขาย่อยให้เลือกถึง 9 สาขา ครับ ได้แก่ Human Language Technology, Game Development, Computer Security, Computer Networks, Software Engineering, Intelligent Robotics, Multimedia and Creative Technologies, High Performance Computing and Simulation และ สาขาทั่วไป ซึ่งหลายๆวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนแบบทางไกลผ่าน Internet ได้โดยไม่ต้องอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งสะดวกมากครับ สำหรับคนที่กำลังทำงานอยู่เมืองอื่นหรือรัฐอื่น นอกจากนี้ USC ยังมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกในประเภทสถาบันการศึกษาด้วยครับ ส่วนด้านชีวิตความเป็นอยู่ Los Angeles เป็นเมืองที่อากาศดีมากๆ อีกทั้งสังคมของคนไทยที่นี่ใหญ่มากครับ ผมอยู่ที่นี่มา 3 ปี มีเพื่อนๆน้องๆคนไทยมาเรียนด้วยทุกปีครับ ไม่เหงาและรับรองได้ว่าเรื่องอาหารการกินไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอนครับ

8. มีอะไรอยากแนะนำรุ่นน้อง บ้างคะ ทั้งในเรื่องการศึกษา งานวิจัย ผลงาน การเข้าร่วมสัมนาต่างๆ ฯลฯ ในระหว่างที่ต้องใช้ชีวิตศึกษาในต่างแดน

ผมเชื่อว่าในยุคต่อไป การรู้ลึกเพียงด้านเดียวจะไม่เพียงพอ วิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสตร์หลายๆศาสตร์เข้าด้วยกัน เห็นได้จากตัวอย่าง เช่น ด้านนาโนเทคโนโลยี ที่ซึ่ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ กลายเป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้น เราควรที่จะฝึกฝนความรู้ที่เราถนัดให้ชำนาญ และกระตือรือร้นในการเพิ่มพูนความรู้ด้านใหม่ๆอยู่เสมอครับ

9. รู้สึกอย่างไรบ้างคะ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลงานนวัตกรรมข้าราชการรุ่นใหม่ ของ สนร. และได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ นักเรียนทุนรัฐบาล

ผมรู้สึกภูมิใจ และเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับ ดีใจมากที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผมกับเพื่อนๆคนอื่นๆ ภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนทุนไทย อยากให้เพื่อนๆที่มีผลงานได้ลองส่งรายละเอียดมาให้พี่ๆที่สนร.ดูครับ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆนักเรียนไทยของเราทุกคน เก่งไม่แพ้ชาติใดๆในโลกครับ

ใช่แล้วล่ะค่ะ น้องนักเรียนเรียนไทยของเรา เก่งไม่แพ้นักเรียนชาติอื่นๆ จริงๆ เห็นได้จากการที่น้องๆ ของเราไปทำชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมากมาย และ สนร. ได้นำความสามารถของน้องๆ เหล่านั้นมาเผยแพร่ในโครงการนวัตกรรมข้าราชการไทยพันธุ์ใหม่เป็นจำนวนมากแล้ว แต่ยังมีอีกหลายความสามารถที่ สนร. ยังไม่ได้นำมาเผยแพร่ ก็จะเป็นโอกาสของน้องๆ แล้วนะคะ น้องคนใดที่มีผลงานดีๆ และเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นบทความ งานวิจัย หรือกิจกรรมต่างๆ ในระดับสถานศึกษา สามารถส่งผลงานมายัง สนร. เพื่อร่วมประกวดในโครงการครั้งต่อไป ไม่แน่นะคะ น้องอาจเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการของเราครั้งหน้าก็ได้ สำหรับครั้งนี้คงต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ