Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ตามประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ได้กำหนดสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 และสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นั้น สนร. ขอประกาศรายชื่อและลำดับหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้าสอบดังนี้