Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2561 กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 ตำแหน่ง

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 ตำแหน่ง

วันที่ 12 กันยายน 2561

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 50 ตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561