Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์

วันที่ 8 สิงหาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา จำนวนสามตำแหน่งดังนี้

1. อาจารย์ประจำสาขาเชื้อรา Medical Mycology
2. อาจารย์ประจำสาขาแบคทีเรีย Medical bacteriology
3. อาจารย์ประจำสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา Immunology

โดยผู้สมัครเป็นได้ทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้