Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2560 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติประจำปี 2560

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติประจำปี 2560

วันที่ 15 มีนาคม 2560

เนื่องด้วยทาง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ มีโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติประจำปี 2017 (Internship Program 2017) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ ประจำปี 2017 ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560

โดยมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. การทำหนังสั้น เกี่ยวกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ความยาว 10 นาที
2. ศึกษาด้านการตลาด เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่ดอยตุง

ขอให้ผู้ที่สนใจส่งรายละเอียดการสมัครดังต่อไปนี้ ไปที่อีเมล internship2017@maefahluang.org ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2560 - วันที่ 5 เมษายน 2560

1. เอกสารแนะนำตัวเอง, Resume
2. เอกสาร Transcript
3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือเอกสารรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.maefahluang.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=76&id=480&Itemid=130&lang=th