Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 9 มีนาคม 2560

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ "สาขาเศรษฐศาสตร์" และ "สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง" หลายอัตรา โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนสิงหาคม 2560 ระดับปริญญาโท-เอก โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ หรือ http://www.econ.tu.ac.th )