Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2560 โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน NASA Develop ปี พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน NASA Develop ปี พ.ศ. 2560

วันที่ 6 มกราคม 2560

ด้วย สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับองค์การ National Aeronautics and Space Administration (NASA) จะจัดโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนภายใต้โครงการ NASA DEVELOP ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการนำเอาข้อมูลและเทคโนโลยีดาวเทียมขององค์การ NASA ไปใช้ในการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาทางนโยบายสาธารณะ ในภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Marshall Space Flight Center เมืองฮันส์วิล มลรัฐอะลาแบมา และได้จัดสรรโควต้าพิเศษให้แก่นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 2-3 คน 

หากนักเรียนทุนท่านใดสนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 และอ่านรายละเอียดของโครงการ และขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่ 

สำหรับนักเรียนทุนของรัฐบาลที่กำลังจะสมัครเข้าร่วมโครงการ NASA DEVELOP ภาคฤดูร้อนปี 2017 เพื่อให้ผู้สมัครเข้ากระบวนการพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการพิเศษสำหรับกลุ่มนักศึกษาไทยขอให้กรอกข้อมูลในช่องคำถาม 2 ข้อ ดังที่ระบุไว้ดังนี้

1.  "How did you hear about this opportunity?"  ขอให้ตอบว่า  Thai Embassy

2.  คำถามเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรมที่อยากไปเข้ารับการฝึกอบรม ขอให้ตอบว่า  Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL

สำหรับผู้สมัครที่ได้ submit ใบสมัครไปแล้ว และไม่ได้ตอบคำถามข้างต้นตามที่ระบุไว้ ขอให้ส่งชื่อและนามสกุลมาให้สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ โดยอีเมล์มาที่ ost@thaiembdc.org (ost ไม่ใช่ ostc นะคะ) เพื่อให้กรรมการสามารถแยกชื่อผู้สมัครของไทยออกมาได้

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์พิเศษสำหรับนักศึกษาไทย

------------------------------------------------------------------------------------------------------

สนร. ขอสรุปภาพรวมโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน NASA DEVELOP ประจำปี พ.ศ. 2558 มาเพื่อประกอบการตัดสินใจตามรายละเอียดด้านล่าง

 

NASA / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน / สนง. ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สนง. ที่ปรึกษาการเกษตรในต่างประเทศ / และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกันจัดขึ้น

มีนักเรียนไทยเข้าร่วมจำนวน 11 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลถึง 7 คน ดังนี้

 

ที่

ชื่อ

สกุล

ทุน

ขณะกำลังศึกษาระดับ

สาขา

สถานศึกษา

รัฐ

1

ชิสาพัชร์

สุปัญญาโชติสกุล

GISTDA

ป. เอก

Civil Eng. (Geometrics Eng.)

Purdue U.

In

2

นพดล

สุกแสงปัญญา

กระทรวงวิทย์ฯ

Civil Eng. (Material Eng.)

3

คมสันต์

รัตนกิจสุนทร

Mechanical Eng. (Fluid Dynamics)

USC

Ca

4

วทัญญู

สุขเสงี่ยม

Information Systems and Tech (Geographic Information Systems)

Claremont Graduate U.

5

ศรีสุนี

วุฒิวงศ์โยธิน

Water Resources Eng.

UC - Davis

6

อารมณ์

เบิกฟ้า

U. of Washington

Mechanical Eng.

Wa

7

อธิภัทร

วรรธอนันตชัย

ป. โท

Georgia Tech

Aerospace Eng.

Ga

 

โดยทั้งหมดได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง 2 หัวข้อ คือ

 

1.      Thailand Disasters: Monitoring Risk and Extent of Flood and Drought for Enhanced Decision Making and Resource Allocation

2.      Thailand Agriculture: Monitoring Food Crop Health and Stress Due to Changing Climate for Enriched Agricultural Land Management

 

ในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม 10 สัปดาห์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแยกย้ายกันไปวิจัย ณ ศูนย์วิจัยของ NASA 3 แห่ง คือ Goddard Space Flight Center (Maryland), Marshall Space Flight Center (Alabama) และ DEVELOP at Wise County (Virginia)