Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป เชิญชวนนักเรียนที่สนใจรับทุนระดับปริญญาโทเพื่อเข้ารับราชการ

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจรับทุนระดับปริญญาโทเพื่อเข้ารับราชการ

วันที่ 27 กันยายน 2564

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับปริญญาโท จำนวน 10 ทุน

สนร. จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว และได้รับตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทตามข้อกำหนดการรับทุน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลระดับปริญญาโท โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ