Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2557 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์

วันที่ 12 มิถุนายน 2557

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยจบการศึกษาจากต่างประเทศ วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก ผู้ที่สนในสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่