Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2556 การระวังรักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาว Staying Healthy During Flu Season

การระวังรักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาว Staying Healthy During Flu Season

วันที่ 31 มกราคม 2556

เนื่องจากในช่วงนี้ มีข่าวเรื่องการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดกันเป็นจำนวนมาก และในเด็กเล็กก็ได้มีการเสียชีวิตลงแล้ว ดังที่ปรากฎเป็นข่าวในทีวี และหนังสือพิมพ์ ดังนั้น สนร. จึงขอให้น้อง ๆ ทุกคนระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และปลอดจากไข้หวัดดังกล่าวโดย

- พยายามหลีกเลี่ยง หรืออย่าเข้าใกล้คนที่ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่

- หากน้องรู้สึกว่าป่วยเป็นไข้หวัด ขอให้พักผ่อนอยู่กับบ้าน จนกว่าอาการไข้จะทุเลาลง

- เวลาไอ หรือจาม ขอให้ปิดปาก และจมูกด้วยกระดาษเช็ดหน้า แล้วทิ้งลงถังขยะ

- พยายามล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบบไม่ต้องใช้น้ำ (hand sanitizer) ให้บ่อยขึ้นในช่วงนี้

- พยายามหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ตา จมูก และปาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

- พยายามรักษาความสะอาดของสิ่งของ เครื่องใช้ที่จะเป็นพาหะของโรค

- ฉีดยาป้องกันไข้หวัด Flu shot โดยนำบัตรประกันสุขภาพไปยื่นที่สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย health center เพื่อรับการฉีดยา (ฟรี)

หากน้อง ๆ สามารถปฏิบัติตามสิ่งที่แนะนำมา พี่เชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนจะต้องปลอดภัยจากไข้หวัด Flu ในช่วงนี้อย่างแน่นอน