Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2555 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 มิถุนายน 2555

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในต่างประเทศ ประจำปี 2555 สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน หรือ Financial Engineering จำนวน 5 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ และสมัครได้ถึงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555