Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2555 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ(ชั่วคราว)

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ(ชั่วคราว)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ(ชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามโครงการจำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่