Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

 •         

  วันที่ 10-12 ส.ค. 57: ต้อนรับ นทร. ODOS รุ่นที่ 4 รอบ 2

  ระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค. 2557 คณะสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา โดย อทป.นันทวัน และคุณสกุลรัตน์ ได้เดินทางไปต้อนรับและปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOS) รุ่นที่ 4 รอบ 2 ที่เดินทางมาศึกษา ณ University of Kansas เมือง Lawrence รัฐ Kansas และ Purdue University เมือง West Lafayette รัฐ Indiana อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                          

  วันที่ 8-9 ส.ค. 57: พบ นทร. ที่ Brewster Academy

  คณะสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกานำโดย ผช. นันทวัน พี่สุปราณี (หน่วยการเงิน) และพี่ฐิติมา (นนร. 2) ได้เดินทางไปพบปะนักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2557 (TS57) จำนวน 44 ราย ที่กำลังร่วมโครงการ Orientation Program ที่ Brewster Academy เมือง Wolfeboro รัฐ New Hampshire ก่อนที่น้องๆ จะแยกย้ายกันไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งอื่น ในภาค Fall 2014 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการปรับตัวสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  การอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Webinars) ภายใต้โครงการ ARSET โดยองค์การ NASA กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

  ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) และสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโครงการ Develop และ Applied Remote Sensing Training (ARSET) ขององค์การ NASA แล้ว ตกลงร่วมกันว่า จะเปิดการฝึกอบรมระยะสั้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Webinars) ระหว่างวันที่ 16 กันยายน -14 ตุลาคม 2557 เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Introduction to NASA Earth Science Data Products, Portals and Tools” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                                                        

  การระบาดของไวรัสอีโบลา

  สนร. ขอเตือนให้ นทร. ทุกรายระมัดระวังการระบาดของไวรัสอีโบลา ซึ่งขณะนี้กำลังระบาดทั่วโลก ทำให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแถบแอฟริกาตะวันตกอย่างกินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และไนจีเรีย
  ทั้งนี้ไวรัสอีโบลาเป็นเชื้อในกลุ่มโรคไข้เลือดออก ติดได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับเลือด, สารคัดหลั่ง, อวัยวะ หรือของเหลวแบบอื่นๆ จากสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •         

  วันที่ 18 ก.ค. 57 : พบนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2557 พี่เลี้ยงของน้องๆ พี่กร จาก สนร. และพี่ธนิดา จาก สกพ. ได้พบปะนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ซึ่งกำลังจะออกเดินทางมาศึกษาที่สหรัฐอเมริกา พร้อมกันที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อให้คำแนะนำและตอบคำถามต่างๆ ในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง โดยน้องๆ กลุ่มนี้จะแยกย้ายกันไปศึกษายัง Purdue University, Duke University, University of Kansas และ Oregon State University

   

 •                                          

  การประกันสุขภาพ นทร. ปีการศึกษา 2014/2015

  สนร.กำหนดให้นักเรียนทุนรัฐบาลทุกคนที่ยังได้รับเงินทุนทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ในปีการศึกษา 2014 (พ.ศ. 2557) ยกเว้นนักเรียนทุนฯ ที่ยังได้รับเงินทุน แต่ศึกษาในสถานศึกษาที่ประกาศบังคับให้ทำประกันผ่านสถานศึกษา (Mandate/Hard Waiver)เท่านั้น

  สำหรับข้าราชการลาศึกษา/นักเรียนทุนพิเศษอื่นๆและนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษาโดยไม่ได้รับทุนรัฐบาลแล้ว แต่อยู่ในความดูแล ของสำนักงาน ก.พ. รายใด ที่สนใจทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ขอให้ติดต่อ สนร. เพื่อจัดทำประกันสุขภาพให้ต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

   
           
  การทดลองโอนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2557       โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครูเพิ่มเติมอีก 5 ตำแหน่ง
             
  รายงานผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2013/2014       โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครู 4 ตำแหน่ง
             
  รายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพกลางผ่าน สนร. ปี 2014/2015     สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์
             
  การระบาดของไวรัสอีโบลา  
 
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่จะมีในอนาคต
             
  การประกันสุขภาพ นทร. ปีการศึกษา 2014/2015     การติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...
             
             

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

เนื่องจาก สนร. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเวปไซต์ใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเวปไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่