Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

 •       

  เหตุตึกถล่มในบริเวณถนน East 7th and 2nd Avenue ใน Manhattan, NY

  สนร. ได้ทราบข่าวว่าเมื่อเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นของวันนี้ (พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558) ว่า เกิดตึกถล่มในบริเวณถนน East 7th and 2nd Avenue ใน Manhattan, NY และเนื่องจาก NYU อยู่ห่างจากสถานที่เกิดเหตุไม่มากนัก (ประมาณ 6 blocks) สนร. มีความเป็นห่วงเพื่อนๆ นักศึกษา ซึ่งอาจพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว หรือใกล้เคียง จึงขอความอนุเคราะห์น้องๆ ช่วยแจ้งไปที่ สนร. ด้วย (อีเมล์ หรือโทรศัพท์)) ว่าน้องๆ เป็นอย่างไร และหากมีเพื่อนคนไทย หรือนักเรียนไทยที่ไม่ได้เป็นนักเรียนทุนได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้ ก็ขอให้แจ้งให้ สนร. ทราบโดยด่วนด้วย จะขอบคุณมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

   

  วันที่ 20 มี.ค. 58 : TS57 เยี่ยมชม Smithsonian ช่วง Spring Break

  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 คณะ สนร. นำโดย อท. พิรุฬ, ผช. ภาณุภาคย์ และพี่ฐิติมา (หน่วยนักเรียน) ได้พานักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2557 (TS57) จำนวน 14 ราย ที่อยู่ในช่วง Spring Break และได้เดินทางมาทัศนศึกษา ณ กรุงวอชิงตัน ไปเยี่ยมชม National Museum of Natural History ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงใน Smithsonian Institution

  โดยคณะ สนร. ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิชัย มะลิกุล และเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้พาเข้าชมพิพิธภัณฑ์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

   

  วันที่ 25 มีนาคม 2558 : พบปะเจ้าหน้าที่จาก University of Alabama, Tuscaloosa

  Bill Wallace, Director of English Language Institute, The University of Alabama (UA), Tuscaloosa ได้นำคณะผู้บริหารจาก UA เข้าพบทีม สนร. ร่วมประชุมเพื่อแนะนำ The University of ALABAMA (UA) ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกับ สนร. มาเป็นระยะเวลาพอสมควร และเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่เคยร่วมงานจัดโปรแกรมภาษาอังกฤษให้กับนทร.ป.โท-เอก เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาในโปรแกรมนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •       

  ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

  ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา) จำนวน 1 อัตรา และประกาศ สนร. ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่องแก้ไขการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา) และปรับปรุงค่าตอบแทนใหม่ และ สนร. ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                    

  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของ สนร. ประจำปี 2557

  สนร. ใคร่ขอความร่วมมือ นทร. / ขร. ในสหรัฐอเมริกา/แคนาดาทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจต่อการให้ บริการของ สนร. ประจำปี 2557 โดยแบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการให้ บริการของ สนร. ซึ่งใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น โดย สนร. ได้ส่งเว็บลิงค์ไปให้กับท่านทางอีเมล์แล้ว ขอให้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2558 เท่านั้น รีบๆ กันหน่อยนะคะ สำหรับท่านใดที่ไม่ได้รับอีเมล์จาก สนร. ขอให้ติดต่อมาที่ เพื่อขอเว็บลิงค์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

   

 •                                    

  โครงการสัมมนาปลูกจิตสำนักรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2558

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดโครงการสัมมนาปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 17-24 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุนรัฐบาลทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ ที่ดีในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาที่มีการบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลที่ดีในการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ผู้ใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

   

 

   
           
  เหตุตึกถล่มในบริเวณถนน East 7th and 2nd Avenue ใน Manhattan, NY    

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอาจารย์

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556    

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

             
  ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)    

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (NASA Postdoctoral Program)

             
  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของ สนร. ประจำปี 2557  
 
การเปิดรับสมัครพี่เลี้ยงทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56
             
  โครงการสัมมนาปลูกจิตสำนักรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2558     โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน NASA DEVELOP
             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...
             
             

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

เนื่องจาก สนร. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเวปไซต์ใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเวปไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่