Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

 •                                                    

   

  วันที่ 27-30 เม.ย. 58: พบ นทร. ที่ California และ Louisiana

  คณะ สนร. นำโดย ผช. ภาณุภาคย์ พี่สมถวิล และพี่ฐิติมา จากหน่วยนักเรียน ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่เมือง Davis และ Claremont มลรัฐ California และเมือง Baton Rouge และ New Orleans ที่มลรัฐ Louisiana อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                    

  วันที่ 14 เมษายน 2558 : พบปะเจ้าหน้าที่จาก University of Missouri, Kansas City (UMKC)

  Hilary Holden (Senior Enrollment Advisor จาก International Student Affairs Office) และ Tara McGuffin (Admission Coordinator) ได้เข้าพบทีม สนร. เพื่อร่วมประชุมและแนะนำ UMKC มหาวิทยาลัยของรัฐอีกแห่งที่โดดเด่นด้านการสอน ทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรหลากหลาย (13 คณะ / มากกว่า 50 programs / 125 academic areas) ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 15,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,200 คน จาก 73 ประเทศอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

   

 •       

  วันที่ 7 เมษายน 2558 : พบปะเจ้าหน้าที่จาก Creighton University

   

  Jill M. Fox, Director of Intensive English Language Institute และ Shama Ali, Coordinator, International Student & Scholar Services จาก Creighton University, Omaha, Nebraska เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อแนะนำสถานศึกษา โดย Creighton U. เป็นมหาวิทยาลัยขนาดปานกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเขต Midwest อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •       

  วันที่ 31 มีนาคม 2558 : พบปะเจ้าหน้าที่จาก Missouri University of Science and Technology

  Susan Potrafka, Assistant Director, International and Cultural Affairs, Roberta Morgan Program Director, Applied Language Inst. และ Jeanie Hofer, Assistant Vice Chancellor จาก Missouri University of Science and Technology, Rolla, Missouri นำคณะเข้าเยี่ยม สนร. เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 58 เพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ คุณ Jeanie Hofer ซึ่งคอยช่วยเหลือ นทร.ในทุกๆ ด้าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                    

  โครงการสัมมนาปลูกจิตสำนักรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2558

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดโครงการสัมมนาปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 17-24 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุนรัฐบาลทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ ที่ดีในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาที่มีการบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลที่ดีในการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ผู้ใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

   

 

   
           
  เหตุตึกถล่มในบริเวณถนน East 7th and 2nd Avenue ใน Manhattan, NY    

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556    

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2558

             
  ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)    

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์

             
  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของ สนร. ประจำปี 2557  
 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครอาจารย์

             
  โครงการสัมมนาปลูกจิตสำนักรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2558     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอาจารย์
             
             
             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

เนื่องจาก สนร. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเวปไซต์ใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเวปไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่