Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                                                    

   

   

 •                                                    

   

   

 •                                                    

  การสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้าราชการลาศึกษาและฝึกอบรม

  ด้วย สนร. มีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้าราชการลาศึกษาและฝึกอบรมทุกท่าน จากเดิม คุณปิยรัตน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา เปลี่ยนเป็น คุณกร เทพนรรัตน์ มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยทุกท่านสามารถติดต่อคุณกรได้ที่

  กร เทพนรรัตน์ (หน่วยนักเรียนที่ 2)
  อีเมล
  โทร. 202-667-6084  

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  วันที่ 23 มีนาคม 2560 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Missouri at Columbia

  คณะผู้แทนจาก University of Missouri at Columbia (MU) รวม 4 ท่าน ได้แก่ Jillian Collins (Dir. of sponsored student programs) Ryan Griffin (Dir. of Int’l Admissions) Terrence M. Grus (Dir. of Graduate Admissions & Student Services) และ Kristen Colbrecht (Asst. Dir. & Coordinator, Int’l Student & Scholar Services) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. เกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการและการบริการนักศึกษาของ MU อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

   

 •                                                    

  วันที่ 7 มีนาคม 2560 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Alabama at Tuscaloosa

  คณะผู้แทนจาก University of Alabama at Tuscaloosa (UA) รวม 5 ท่าน ได้แก่ Dr. Susan Carvalho (Assoc. Provost and Dean of the Graduate School) Dr. Teresa Wise (Assoc. Provost for Int’l Education) Dr. Bill Wallace (Dir. of English Language Institute) Dr. Ken Fridley (Sr. Assoc. Dean for Administration) และ Jeffrey Capili (Recruitment & Admissions Coordinator, English Language Institute) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                

  ประกาศ เรื่องกฎหมายคุ้มครองบุคคลและครอบครัว ของ Kansas

  ด้วยรัฐ Kansas ได้ออกกฎหมายคุ้มครองบุคคลและครอบครัว (Kansas Personal and Family Protection Act K.S.A. 75-7c01 et seq.) ที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป โดยกฎหมายนี้อาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาทั่วไป ซึ่งรวมทั้งนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาหรือที่จะเดินทางไปยังรัฐดังกล่าวด้วย ในการนี้ สนร. จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ และขอให้ทุกท่านศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องจากทางการในท้องถิ่น และจากสถานศึกษา (ถ้ามี) เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                

  ประกาศเตือนภัยพายุทอร์นาโด

  ตามที่มีประกาศเตือนภัยจากทางการสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาเช้าวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พายุทอร์นาโดที่ได้ก่อตัวขึ้นในบริเวณรัฐ IllinoisMissouriก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วในระดับหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน สภาพอากาศในบริเวณที่มีประกาศเตือนภัยดังกล่าวยังคงมีความแปรปรวนสูง ทางการท้องถิ่นจึงยังคงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าว ตลอดจนขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปจนกว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนจะสิ้นสุดลง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 

   
           
  การสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้าราชการลาศึกษาและฝึกอบรม  

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติประจำปี 2560

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560  

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

             
  แนวทางการปฏิบัติตนในการศึกษาและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา  

 

ธปท. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560

             
  ประกาศ เรื่องกฎหมายคุ้มครองบุคคลและครอบครัว ของ Kansas  


 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครอาจารย์

             
 
  รายงานผลการศึกษาประจำภาค Fall 2016
 


 

ธปท. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560

             

 

     

 

Employment Opportunities at Kamnoetvidya Science Academy

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน