Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

 •                                                    

  ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน 1

  ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน 1 จำนวน 1 อัตรา และ สนร. ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 นั้น  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


   

   

 •                                 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ประจำปีการศึกษา 2016/2017

  นักเรียนทุนทุกรายที่ สนร. กำหนดให้ทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. หรือนักเรียนทุนที่แจ้งความประสงค์ขอทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ประจำปี 2016/2017 ได้แล้วที่นี่ ผู้ที่ไม่พบรายชื่อของตน ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียนที่ดูแลท่านโดยด่วน

   

 •                                                    

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน 1

  ตามประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน 1 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ได้กำหนดสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 และสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 นั้น สนร. ขอประกาศรายชื่อและลำดับหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้าสอบดังนี้

   

 •                                                    

  วันที่ 1 ส.ค. 2559: พบเจ้าหน้าที่จาก Missouri University of Science and Technology

  Susan Potrafka (Senior Assistant Director), Jodi Hasekamp (Prospective International Student Adviser) และ Hannah Helmick (Manager of Sponsored Student Service) เจ้าหน้าที่จาก Missouri University of Science and Technology (S & T) ได้เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อหารือ และประชาสัมพันธ์โครงการ “ Experience S&T ” เพื่อเชิญชวนนักเรียนผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แต่ยังไม่แน่ใจเรื่อง การเลือกสถานศึกษา เลือกสาขาวิชาที่จะเลือกศึกษา หรือ หัวข้อที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                   

   

  วันที่ 17-23 ก.ค. 2559: รองเลขาธิการ ก.พ. (นายภาณุ สังขะวร) เดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยม สนร.

  นายภาณุ สังขะวร (รองเลขาธิการ ก.พ.) นายชัยวุฒิ อธิสุข (ผอ. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.) พร้อมคณะรวม 6 ท่าน ได้เดินทางไปร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ระหว่างวันที่ 17 - 23 ก.ค. 59

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

   


 •                                           

  การปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน(MA) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ., ก.ต., ก.สาธารณสุข, ก. วิทย์, สกอ. และหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน) จ่าย MA ครั้งละ 3 เดือน ได้แก่ ต.ค. – ธ.ค., ม.ค. – มี.ค., เม.ย. – มิ.ย., ก.ค. – ก.ย. สำหรับนักเรียนทุนพิเศษ (พสวท.,ข้าราชการลาศึกษา และทุนฝากอื่นๆ) ยังคงรับ MA ครั้งละ 6 เดือน เช่นเดิม (ม.ค. - มิ.ย. และ ก.ค. - ธ.ค.)

  2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย (BS) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งจ่ายปีละ 4 ครั้ง ส่วนนักเรียนทุนพิเศษ แบ่งจ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายให้เต็มเดือน เศษของวันปัดเป็น 1 เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 

   
           
  ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน 1  

 

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง

             
  สนร. ปิดทำการวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 หนึ่งวันเนื่องจากเป็นวัน Labor Day  

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครพนักงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและสมัครทุนต่อยอดปริญญาเอก

             
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ประจำปีการศึกษา 2016/2017  

 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์ 3 ตำแหน่ง

             
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน 1  


 

2016 Summer Youth Assembly at the UN

             
 
  พบรองเลขาธิการ ก.พ. นายภาณุ สังขะวร และคณะ
 


 

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์

             

  การปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย  

 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครู 3 ตำแหน่ง

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน