Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                          

  ประกาศเตือนภัยทอร์นาโด และเฮอร์ริเคน

  ขณะนี้สภาพอากาศในสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในช่วงของการเกิดพายุทอร์นาโดได้บ่อยครั้งคือ ในระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน และกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ช่วงของการเกิดพายุเฮอร์ริเคนอีกในเร็ว ๆ นี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุนทุกท่าน ขอให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวัน การเดินทาง และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ

  สำหรับนักเรียนทุนที่ศึกษาในรัฐที่ได้รับผลกระทบจากพายุทอร์นาโด และพายุเฮอร์ริเคนบ่อยครั้ง ได้แก่ รัฐที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางค่อนไปทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา รัฐที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทร Atlantic อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 27 มีนาคม 2561: พบคณะผู้แทนจาก The Pennsylvania State University

  คณะผู้แทนจาก The Pennsylvania State University (PSU) รวม 2 ท่าน ได้แก่ คุณ Mary M. Adams (Associate Director, Undergraduate Admissions) และ คุณ William T. Shuey (International Sponsor Relations Manager, Global Programs) ได้เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็น

  ในโอกาสนี้ PSU ได้แจ้งผลการเข้าร่วมโครงการ OCSC Expo ที่ประเทศไทยเมื่อปลายปี 2560 ว่า PSU ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุนส่วนตัวและนักเรียนทุนรัฐบาลเป็นอย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                         

  กิจกรรม "การแนะแนวอาชีพในภาครัฐและภาคเอกชน" (Open Hearts Open Homes) ครั้งที่ 2

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรม "การแนะแนวอาชีพในภาครัฐและภาคเอกชน" (Open Hearts Open Homes) ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศต่างๆ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมเจาะลึกหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกสารที่จะมาให้ข้อมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 6 มีนาคม 2561: พบคณะผู้แทนจาก The University of Alabama at Tuscaloosa

  คณะผู้แทนจาก The University of Alabama at Tuscaloosa (UA) นำโดย Bill Wallace (Director English Language Institute) พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ Andrew M. Goodliffe (Associate Dean of Geophysics), Caitlin Kelly (Associate Director for International Recruitment), Kenneth J. Fridley (Senior Associate Dean for Administration, College of Engineering) และ David L. Mothersbaugh (Associate Dean for Undergraduate and International Programs, College of Commerce) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 : เยี่ยม นทร. ณ Massachusetts และ Rhode Island

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะ สนร. ประกอบด้วย อท. นิพัทธา พี่สมถวิล และพี่ฐิติมา ได้เดินทางไปเยี่ยมน้อง ๆ นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษา 4 แห่ง ในเมือง Worcester รัฐ Massachusetts คือ Worcester Polytechnic Institute (WPI), Clark University, University of Massachusetts Medical School และ Worcester Academy จำนวน 17 ราย และได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของ WPI ในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงกฎ ระเบียบ และตอบข้อซักถามของ นทร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561: พบคณะผู้แทนจาก University of South Alabama

  คณะผู้แทนจาก University of South Alabama รวม 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Richard W. Carter (Associate Vice President for Global Engagement) และ Hannah Murphy (Director of Global Outreach) ได้เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็น

  ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนจากสถานศึกษาดังกล่าวได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Global USA อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน