Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                                

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561: พบคณะผู้แทนจาก University of South Alabama

  คณะผู้แทนจาก University of South Alabama รวม 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Richard W. Carter (Associate Vice President for Global Engagement) และ Hannah Murphy (Director of Global Outreach) ได้เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็น

  ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนจากสถานศึกษาดังกล่าวได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Global USA อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561: พบผู้แทนจาก California State University, Fresno

  คุณ Sarah K. Y. Lam (Assistant Vice President for International Affairs) จาก California State University, Fresno ได้เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อแนะนำสถานศึกษา และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร.

  ในโอกาสนี้ คุณ Sarah ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ California State University, Fresno ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐหนึ่งใน 23 แห่งของ California State University อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561: พบผู้แทนจาก Portland State University

  คุณ Krista Kennedy (Sponsored Student Program Administrator, Office of International Student and Scholar Services) ผู้แทนจาก Portland State University (PSU) ได้เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อแนะนำสถานศึกษา และขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร.

  PSU ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1946 เป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐซึ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการวิจัย ตั้งอยู่ในบริเวณ University District ย่านดาวน์ทาวน์ เมือง Portland รัฐ Oregon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                         

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561: พบผู้แทนจาก Indiana University

  คุณ Daniel Whitmer (Assoc. Dir. of Sponsored Student Services, Office of Int'l Services) ผู้แทนจาก Indiana University Bloomington (IU) ได้เข้าเยี่ยมแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับ สนร. พร้อมทั้งแนะนำโปรแกรมการศึกษาใหม่ของ IU และแจ้งความก้าวหน้าทางการศึกษาของ นทร. ที่อยู่ในความดูแลของ สนร.

  IU เป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐซึ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการวิจัย มีความโดดเด่นในสาขาวิชา Business, Education และ Law อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้ยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่สนใจรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

   
           
  การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ  

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัครอาจารย์

             
  การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา  

 

การให้บริการกุงสุลสัญจร ปี 2561/2018 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

             
  แนะนำอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำ สนร. กรุงวอชิงตัน  

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัครอาจารย์

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ม.ค. - มี.ค. / ม.ค. - มิ.ย. 2561  

 


 

 

             

 

     

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...
OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน