Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                                                    

   

   

 •                                                    

   

   

 •                                

  การประชุมประจำปีนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “Building Human Intellectual Capitals for Thailand 4.0”

  ด้วยสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สกอ. และ สวทช. จะจัดการประชุมประจำปีนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “Building Human Intellectual Capitals for Thailand 4.0” ณ โรงแรม Marriott Suites on Sand Key เมือง Clearwater Beach มลรัฐฟลอริด้า ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2560 โดยจะมีพลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจะมีนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในสถาบันศึกษาสหรัฐฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  การสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้าราชการลาศึกษาและฝึกอบรม

  ด้วย สนร. มีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้าราชการลาศึกษาและฝึกอบรมทุกท่าน จากเดิม คุณปิยรัตน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา เปลี่ยนเป็น คุณกร เทพนรรัตน์ มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยทุกท่านสามารถติดต่อคุณกรได้ที่

  กร เทพนรรัตน์ (หน่วยนักเรียนที่ 2)
  อีเมล
  โทร. 202-667-6084  

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                

  โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สร้างความตระหนักรู้ในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้และเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักเรียนทุนของรัฐบาล  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 : พบคณะผู้เเทนจาก Florida Institute of Technology

  คณะผู้แทนจาก Florida Institute of Technology (FIT) รวม 3 ท่าน ได้แก่ Randall L. Alford (VP of Student Affairs) Gary L. Hamme (VP of Enrollment Mgmt) และ Betty Jean Humpherys (ELS Language Center Dir.) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เพื่อแจ้งความก้าวหน้าทางการศึกษาของ นร. ทุนโอดอส ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. รวม 4 ราย ว่าทุกรายมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี โดย FIT ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. เป็นอย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  การปรับระบบงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน

  ด้วย สนร. ได้มีการปรับระบบงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งรายละเอียดประเภททุนที่ดูแล พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่แต่ละรายดังนี้

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

   
           
  การประกันสุขภาพ นทร. ปีการศึกษา 2017-2018  

 

การประชุมประจำปีนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “Building Human Intellectual Capitals for Thailand 4.0”

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ก.ค. - ก.ย. 2558 / ก.ค. - ธ.ค. 2558  

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติประจำปี 2560

             
  ประกาศเตือนภัยจากพายุเฮอร์ริเคน  

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

             
  รายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา Winter/Spring 2017  

 


 

 

             
  การปรับระบบงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน  

 


 

 

             

 

     

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน