Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

 •                                          

  การประกันสุขภาพ นทร. ปีการศึกษา 2014/2015

  สนร.กำหนดให้นักเรียนทุนรัฐบาลทุกคนที่ยังได้รับเงินทุนทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ในปีการศึกษา 2014 (พ.ศ. 2557) ยกเว้นนักเรียนทุนฯ ที่ยังได้รับเงินทุน แต่ศึกษาในสถานศึกษาที่ประกาศบังคับให้ทำประกันผ่านสถานศึกษา (Mandate/Hard Waiver)เท่านั้น

  สำหรับข้าราชการลาศึกษา/นักเรียนทุนพิเศษอื่นๆและนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษาโดยไม่ได้รับทุนรัฐบาลแล้ว แต่อยู่ในความดูแล ของสำนักงาน ก.พ. รายใด ที่สนใจทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ขอให้ติดต่อ สนร. เพื่อจัดทำประกันสุขภาพให้ต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •         

  วันที่ 20-28 มิ.ย. 2557: คณะเลขาธิการ ก.พ. พบ สนร. และ นทร. ในสหรัฐอเมริกา

  ท่านเลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) ท่านผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. (ม.ล.พัชรภากร เทวกุล) และคณะได้เดินทางมาราชการ ร่วมงานประชุมสัมมนาประจำปีของ Society for Human Resource Management (SHRM) ปี 2014 ที่เมือง Orlando มลรัฐ Florida ระหว่างวันที่ 20-24 มิ.ย.57 โดย อท.พิรุฬ เพียรล้ำเลิศ ได้เดินทางไปต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุม SHRM 2014 ด้วย 

  หลังจากนั้น ในวันพุธที่ 25 มิ.ย. 57 คณะได้เดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดีซี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                          

  วันที่ 26 มิถุนายน 2557: พบปะ จนท. จาก Michigan Technological University

  Mr. Jacque Smith’85, Director of Graduate Enrollment Services จาก Michigan Technological University ได้เข้าเยี่ยมและประชุมร่วมกับ จนท. สนร. นำโดย ผช. นันทวัน คุณสมถวิลและคุณฐิติมา (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียน) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมหาวิทยาลัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรายงานสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ จำนวน 10 ราย พร้อมทั้งแสดงความสนใจที่จะเปิดรับนักเรียนไทยทั้งในระดับ ป. ตรี, โท และเอก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                                        

  วันที่ 26 มิถุนายน 2557 : พบปะกับเจ้าหน้าที่จาก Providence College

  Matthew Maurano, Senior Admission Counselor และ Michelle Carrara, Assistant Dean of Admission จาก Providence College ได้เข้าพบปะพูดคุยกับจนท. สนร. คุณฐิติมา (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียน) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เพื่อแนะนำสถานศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Providence มลรัฐ Rhode Island ห่างจากเมืองบอสตันประมาณ 50 ไมล์ ซึ่งปัจจุบันไม่มีนักเรียนทุนศึกษาอยู่เลย สถานศึกษาจึงแสดงความสนใจที่จะรับนักเรียนไทยเข้าศึกษาด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •         

  โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2557

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดโครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2557 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลทุกประเภท จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ นทร. และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย นทร. ซึ่งจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศในอนาคต โดยจะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ. พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และที่โคนมอาชีพพระราชทาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •         

  การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่จะมีขึ้นในอนาคต

  สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและสถานะการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักรไทยที่ โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/intercervot/index.php  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

   
           
  การประกันสุขภาพ นทร. ปีการศึกษา 2014/2015     สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์
             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ก.ค. - ก.ย. 2557 /ก.ค. - ธ.ค. 2557     การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่จะมีในอนาคต
             
  โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2557     การติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
             
  การแจ้งกำหนดการเดินทางกลับหลังสำเร็จการศึกษา การแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศ และการขอเรียนภาคฤดูร้อน     ธนาคารแห่งประเทศไทยรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน
             
             
             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...
             
             

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

เนื่องจาก สนร. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเวปไซต์ใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเวปไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่