Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

 •                                                    

  Winter Youth Assembly ครั้งที่ 17

  ด้วย คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) ได้จัดงาน Winter Youth Assembly ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ United Nations Headquarters, New York โดยมีบัตรฟรีสำหรับนักเรียนจำนวน 30 ใบ สนร. ขอให้นักเรียนทุนที่สนใจจะเข้าร่วมงานดังกล่าว (โดยเฉพาะนักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ) แจ้งความประสงค์มายัง สนร. ที่ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อรวบรวมชื่อส่งต่อให้คณะผู้ดำเนินงานต่อไป โดยน้องสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่นี่

   

 •                   

   

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559: พบเจ้าหน้าที่ Michigan State University

  Dr. Julie Sinclair, Admissions Assistant Director และ Carrie R. Feeheley, Director of Office of Graduate and International Programs ของ College of Law, Michigan State University เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อนำเสนอข้อมูลและหารือประเด็นต่าง ๆ ด้านการศึกษา โดยเฉพาะในสาขากฎหมาย ที่เพิ่งเปิดใหม่ และมีการเรียนหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ นศ. สามารถนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ สนร. ยังได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของ Michigan State U. พร้อมรายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ด้าน Academic ซึ่ง สนร. อาจติดต่อโดยตรงเพื่อประสานงานการศึกษาของนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Michigan State U. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •               

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 : พบเจ้าหน้าที่ Syracuse University

  หลังจากเมื่อเดือน ส.ค. 58 ที่ Prof. Aviva Abramovsky (Associate Dean & Director, LLM Program and Law) และ Andrew S. Horsfall (Associate Director of the LLM Program) จาก Syracuse U. ได้เคยเดินทางมา สนร. เพื่อขอคำแนะนำ ก่อนเดินทางไปร่วมงาน Thailand Education EXPO ที่สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 พ.ย. 58 ที่ประเทศไทย ต่อมาในวันนี้ (2 ก.พ. 2559) Prof. Aviva และ Andrew พร้อมทั้ง Amy Sloane-Garris (Executive Director of Graduate Enrollment) ได้เดินทางมายัง สนร. เพื่อแสดงความขอบคุณ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •         

   

  วันที่ 27 มกราคม 2559: พบเจ้าหน้าที่ University of Washington at Bothell

  Ms. Dana Brolley, Manager International Admissions and Services ของ U. of Washington at Bothell (UWB) เข้าเยี่ยม สนร. ในการนี้ Dana แจ้งว่า UWB อยู่ในเมือง Bothell ห่างจาก U. of Washington, Seattle Campus ประมาณ 20 ไมล์ มี นศ. ประมาณ 12,000 คน (4 % เป็น นศ. ต่างชาติ) มีโปรแกรมการสอนระดับ ป. ตรี และโท มีการจัดชั้นเรียนให้มีขนาดเล็ก (ประมาณ 25-30 คน) หลักสูตรเด่นที่เป็นที่นิยม คือ บริหารธุรกิจ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary programs) และมีหลักสูตร STEM Fields ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                                    

  สารจากอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของปีนี้ น้อง ๆ หลายคนต้องอาศัยความตั้งใจและมานะอดทนเป็นอย่างสูงในการศึกษาเล่าเรียนและการสอบในแต่ละสาขาวิชาและในแต่ละระดับการศึกษา และน้อง ๆ ส่วนใหญ่ก็สามารถประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและขอให้ก้าวไปข้างหน้าจนสำเร็จการศึกษาสมตามความตั้งใจของน้อง ๆ แล้วกลับไปช่วยกันเผยแพร่วิชาความรู้ตามที่ร่ำเรียนและสั่งสมประสบการณ์มายังประเทศไทยของเราอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
   

   

 

   
           
  เตือนภัยจากคลื่นกระแสความเย็นบริเวณ East Coast และ Midwest    

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา

             
  สนร. ปิดทำการวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เนื่องจากเป็นวัน Martin Luther King Day    

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2559

             
  สารจากอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่    

การฟังบรรยายของ Mr. Geoffrey Longfellow

             
 
ประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนช่องทางการส่งแบบคำขอประเภทต่างๆ
 
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559  
 

รับสมัครคัดเลือกทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศประจำปี 2558

             
             
             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน