Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

 •   

  เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ

  คณะเจ้าหน้าที่จาก ก.วิทย์ฯ 3 ท่าน นำทีมโดย พี่วิสา (วิสา แซ่เตีย), พี่โอ๋ (มณวิภา เจริญวรรณยิ่ง) และพี่แจน (พักตร์วิภา อังค์วัฒนะ) จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนและพบปะน้อง ๆ ทุน ก.วิทย์ฯ และในโอกาสนี้ทาง ก.วิทย์ฯ ขอให้เจ้าหน้าที่จาก สนร. คือ พี่สมถวิล ทองประเสริฐ  และ พี่กร เทพนรรัตน์ ร่วมเดินทางไปเพื่อพบกับน้อง ๆ ด้วย  ซึ่งจะแบ่งการเดินทางเป็น 2 ช่วง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                                    

  การระบาดของไวรัสอีโบลา

  สนร. ขอเตือนให้ นทร. ทุกรายระมัดระวังการระบาดของไวรัสอีโบลา ซึ่งขณะนี้กำลังระบาดทั่วโลก ทำให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแถบแอฟริกาตะวันตกอย่างกินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และไนจีเรีย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                                        

  แนะนำอัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำ สนร.

  เนื่องจากคุณนันทวัน สังข์ทอง หมดวาระการดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำ สนร. กรุงวอชิงตัน และ ดร. ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต ได้เดินทางมารับตำแหน่งแทนตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนั้น หาก นทร. ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือขอคำแนะนำในเรื่องใด ๆ ก็ตาม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (202) 234-5915 หรือทางอีเมล์

   

 •                                          

  วันที่ 7 ตุลาคม 2557: พบปะกับเจ้าหน้าที่จาก Northfield Mount Hermon School

  Thérèse Collins, Director of Financial Aid, Senior Assistant Director of Admission จาก Northfield Mount Hermon School ได้เข้าเยี่ยมและประชุมร่วมกับ จนท. สนร. นำโดย อท. พิรุฬ, คุณปิยรัตน์และคุณฐิติมา (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียน) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำสถานศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  วันที่ 3 ตุลาคม 2557: พบปะกับเจ้าหน้าที่จาก Kimball Union Academy

  Mr. Jacque Smith’85, Director of Graduate Enrollment Services จาก Michigan Technological University ได้เข้าเยี่ยมและประชุมร่วมกับ จนท. สนร. นำโดย ผช. นันทวัน คุณสมถวิลและคุณฐิติมา (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียน) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมหาวิทยาลัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรายงานสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ จำนวน 10 ราย พร้อมทั้งแสดงความสนใจที่จะเปิดรับนักเรียนไทยทั้งในระดับ ป. ตรี, โท และเอก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                          

  พบปะกับ จนท. จาก Brewster Academy

  Raylene Davis, Director of Summer Programs and Conference Services and Director of Thai Scholars Program และ Christine Brown, Brewster Summer Programs Coordinator and Co-Director of Thai Scholars Program ได้เข้าเยี่ยมและประชุมร่วมกับ จนท. สนร. นำโดย อท. พิรุฬ ผช. ภาณุภาคย์ ผช. นันทวัน คุณฐิติมา และคุณปิยรัตน์ (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียน) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เพื่อประเมินโครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่จัดให้กับ นักเรียนทุน TS57 ที่ Brewster Academy เมือง Wolfeboro รัฐ New Hampshire ก่อนที่น้องๆ TS57 จะแยกย้ายกันไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งอื่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

   
           
  เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ     ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)
             
  การทดลองโอนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนพฤศจิกายน 2557 - มีนาคม 2558       โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครูเพิ่มเติมอีก 5 ตำแหน่ง
             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนตุลาคม 2557       โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครู 4 ตำแหน่ง
             
  รายงานผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2013/2014  
 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์
             
  รายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพกลางผ่าน สนร. ปี 2014/2015     การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่จะมีในอนาคต
             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...
             
             

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

เนื่องจาก สนร. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเวปไซต์ใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเวปไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่